JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Kdo jsme

Kolektiv advokátní kanceláře tvoří advokát JUDr. Jaroslav Skoupý a vedoucí kanceláře Ivana Somolová.

JUDr. Jaroslav Skoupý absolvoval v letech 1972 – 1977 Právnickou fakultu University Karlovy v Praze (denní studium). Od 01.07.1977 do 30.06.1981 byl advokátním koncipientem Krajského sdružení advokátů v Praze se zařazením v Advokátní poradně v Rakovníku. Od 01.07.1981 do 30.06.1990 byl advokátem Krajského sdružení advokátů v Praze se zařazením v Advokátní poradně v Rakovníku. V roce 1981 získal v rigorozním řízení na Právnické fakultě UK v Praze akademický titul JUDr.

Od 1.7. 1990 vykonává jako člen České advokátní komory soukromou advokátní praxi.

Od roku 2009 je členem Kárné komise ČAK.

Vzhledem k tomu, že právní praxe vykonává JUDr. Skoupý více než 30 let ve venkovském okrese, věnoval se kromě obecné trestněprávní, občanskoprávní, rodiněprávní, obchodněprávní a správněprávní agendy problematice spojené s vlastnictvím nemovitostí, užíváním zemědělských pozemků, sepisem smluv o nemovitostech, po roce 1989 pak problematice restitucí a transformace zemědělských družstev.