JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Ceny služeb

Odměny za právní služby jsou stanoveny podle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění). V rámci tohoto předpisu je odměna stanovena:

a) smluvně, a to buď jednorázovou odměnou za úplné vyřízení věci (to platí většinou u smluvní agendy) nebo časovou odměnou, podle času stráveného při poskytování právní služby

b) mimosmluvně, podle počtu úkonů právní služby v dané věci vykonaných určených buď dle tarifní hodnoty v závislosti na výši peněžitého plnění nebo ceny věci nebo dle tarifní hodnoty stanovené pro věci, jež nelze penězi ocenit.

JUDr. Jaroslav Skoupý je plátcem daně z přidané hodnoty.

Více informací:
vyhl. č. 277/1996 Sb. (advokátní tarif)
zákon č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii)