JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Kdo jsme

Kolektiv advokátní kanceláře tvoří advokát JUDr. Jaroslav Skoupý a vedoucí kanceláře Ivana Somolová.

Profesní životopis:

Vzhledem k tomu, že právní praxe vykonává JUDr. Skoupý více než 40 let ve venkovském okrese, věnoval se kromě obecné trestněprávní, občanskoprávní, rodiněprávní, obchodněprávní a správněprávní agendy problematice spojené s vlastnictvím nemovitostí, užíváním zemědělských pozemků, sepisem smluv o nemovitostech, po roce 1989 pak problematice restitucí a tranformace zemědělských družstev.

S ohledem na skutečnost, že od roku 1984 je JUDr. Jaroslav Skoupý členem představenstva stavebního bytového družstva, je mu dobře známa problematika týkající se družstevních bytů, vlastnictví bytů, SVJ a nájmu bytů.