JUDr. Jaroslav Skoupý

Advokátní kancelář v Rakovníku

Naše služby

Protože se advokátní kancelář nachází v malém městě, jsou právní služby poskytovány ve velmi širokém spektru bez nějaké zvláštní specializace. Právní služby jsou poskytovány v těchto oblastech práva.

Trestní právo:

Civilní právo:

Smluvní agenda:

V souvislosti s touto smluvní agendou jsou poskytovány další služby, a to ověřování podpisů na listinách vyhotovených v advokátní kanceláři a úschovy finančních prostředků na zvláštním účtu advokátních úschov u banky.

Je pravidlem, že při poskytování právní služby se mezi advokátem a klientem uzavírá smlouva o poskytování právních služeb. V případě zastoupení v řízení, které probíhá před státním orgánem nebo jiným orgánem plnícím jeho funkci je nutné podepsat plnou moc.